Goed Doel

Goed doel Spinning® Marathon 2019 = Belgian Homeless Cup Roeselare


De Belgian Homeless Cup (BHC) is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid. Door de kracht van voetbal in te zetten wordt een re-integratieproces opgestart. Dit traject kan van sociale (opstap naar hulpverlening, opbouwen van zelfvertrouwen en positief zelfbeeld) of van professionele aard (opleiding, tewerkstelling) zijn. Ook op fysiek vlak wordt vooruitgang geboekt, door te werken aan een betere conditie en gezondheid.

De basis van de BHC zijn de lokale homeless teams. Er zijn 25 teams actief in de nationale competitie en 13 teams in de hoofdstedelijke competitie.

De hoogdagen van de BHC zijn de nationale tornooien die ze op openbare plaatsen organiseren. Zo waren z al te gast op de markten en pleinen van Sint-Truiden, Mechelen, Brugge, Genk, Gent, Bergen enz. Enerzijds bieden ze zo een podium aan onze spelers om hun kunnen te tonen, anderzijds brengen ze op deze manier ook de problematiek van dak- en thuisloosheid onder de aandacht binnen deze steden.

Wanneer we denken aan dak- en thuislozen denken we spontaan aan een wat oudere man met baard en vieze lange regenjas die dronken zijn verdriet loopt uit te zingen. Het zal de meeste mensen dan ook verbazen dat de gemiddelde dak- en thuisloze eerder een jonge vrouw blijkt te zijn dan een man van boven de 45 jaar. Wij hebben een stereotiep beeld van ‘de thuisloze’. Maar niet alleen dat, we hebben vaak een verkeerd beeld over de manier waarop mensen dak- of thuisloos worden. En hoe ze dat zelf beleven.

‘Het is hun eigen fout! Eigen schuld dikke bult’ hoor je dan. Soms wel, maar in de meeste gevallen worden mensen thuisloos door een lang proces van verbroken verbindingen en uitsluiting. Er liggen verschillende oorzaken aan de basis van deze neerwaartse spiraal zoals het verlies van een baan of woning, een breuk in een langdurige relatie, faillissement of ziekte. Maar ook opvoedingsproblemen en geestelijke gezondheid spelen een rol.

Het bouwen aan zelfvertrouwen, een beter zelfbeeld ontwikkelen, uitgaande van de eigen krachten en mogelijkheden, opnieuw structuur brengen in het leven, de kracht van de groep en het gevoel ergens toe te behoren: dat willen de hulpverleners aan de spelers bieden. De eerste stap zetten in de richting van een nieuw begin. Om deze mensen de kans te geven eens een positief verhaal te vertellen.


Sommige van deze spelers hebben letterlijk geen dak boven hun hoofd (dakloos), andere hebben dit wel, maar een huis is nog geen thuis (thuisloos). Onder thuislozen vallen bijvoorbeeld mensen zonder papieren, mensen in opvangtehuizen, mensen in tijdelijke woningen enz. Ook mensen in extreme armoede of personen die kampen met een alcohol- of drugsverslaving zijn welkom om aan onze activiteiten deel te nemen.

  

Benieuwd naar meer over Belgian Homeless Cup Roeselare?
Bezoek dan zeker eens hun website: https://www.belgianhomelesscup.be

Of neem een kijkje op hun Facebookpagina: https://www.facebook.com/OltegoareRoeselareBHC