Algemene Voorwaarden

Elke deelnemer bevestigt in goede gezondheid te verkeren en kan deze fysieke uitdaging aan.

De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstallen en andere gebeurtenissen voor, tijdens, na en als gevolg van dit evenement.

De deelname en het gebruik van de infrastructuur en van de fietsen, gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en risico.
Bij schade zal de deelnemer verantwoordelijk gesteld worden.

Annulatie van uw reservatie of terugbetaling van uw inschrijvingsgeld is niet mogelijk.
U kan zich wel laten vervangen door een andere persoon, mits voorafgaandelijke, schriftelijke doorgave van de gegevens van de nieuwe deelnemer (naam, adres, telefoonnummer, mail, geboortedatum)

Persoonlijke bagage en sportzakken zijn tijdens dit evenement verboden naast de fiets in de zaal, dit om brandveilige redenen.
Alleen waardevolle bezittingen zoals een geldbeugel, portefeuille, gsm kunnen bij de fiets gelegd worden. Alle andere materiaal wordt aangeraden te plaatsen op de daarvoor voorziene plaats of in de kleedkamers.

Elke deelnemer wordt gevraagd om tenminste 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn, zodat er voldoende tijd is om de fiets op uw juiste positie af te stellen en de geplande tijdstippen in acht kunnen genomen worden.